Diamond Sea Hotel

Địa chỉ: 232 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng 550000