Khách sạn Mỹ Khê Đức Long Đà Nẵng

Địa chỉ: 258 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng