Sala Danang Beach

Địa chỉ: 36-38 Đường Lâm Hoành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng 550000

Khách sạn Sala Đà Nẵng Beach | Đà Nẵng - Chudu24

Khách sạn Sala Đà Nẵng Beach