Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng – Hilton Đà Nẵng

Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thư viện ảnh của chỗ nghỉ này

Nhà hàng

Thư viện ảnh của chỗ nghỉ này

Thư viện ảnh của chỗ nghỉ này